Skip to content

Blackjack taisyklės

  • by
blackjack-taisyklės

Žaidimo pavadinimas Juodasis džekas kilęs iš angliškojo Blackjack, reiškiančio juodąjį valetą. Dažnai dar vadinamas akimi arba 21 (Europoje žinomas prancūziškas pavadinimas vingt-et-un), nors šių žaidimų taisyklės kiek kitokios. Kaip ir daugumos kortų žaidimų, Juodojo Džeko atsiradimo istorija nėra tiksliai žinoma, bet būtent ir yra siejama su jo primtaku viduramžių Europoje plačiai žaistu 21. Blackjack yra pats populiariausias azartinis žaidimas pasaulyje. Jį siūlo visi lošimo namai ir dažnai net po kelis variantus. Kadangi žaidimas taip plačiai paplitęs, Blackjack taisyklės įvairiose šalyse gali skirtis.

kaip-zaisti-blackjack

Pats žaidimas grindžiamas žaidėjo ir dalytojo kortų lyginimu. Iš pradžių žaidėjams padalijama po dvi kortas, vėliau jų galima gauti dar daugiau. Tikslas – surinkti 21 arba mažiau taškų. Žaidžiama su viena, dviem, ar net ir daugiau malkų.

Kaip žaisti Blackjack?

Taigi, kaip žaisti Blackjack? Pirma ir svarbiausia taisyklė – surinkti daugiau taškų negu dalytojas, bet ne daugiau kaip 21. Antra – žaidžiama ne su kitais žaidėjais (tad ir jums visai nesvarbu, kaip jiems sekasi), o su dalytoju. Taigi žaidžiant lyginamos tik dvi kortų imtys: žaidėjo ir dalytojo. Kadangi dalytojo laisvė stipriai apribota ir jis negali priimti jokių sprendimų, o kiti žaidėjai jokios įtakos žaidimui neturi, kortos dažnai dalijamos atverstos. Tad žaisdami, ypač kol mokotės, galite ramiai parodyti savo kortas kitiems žaidėjams ir su jais pasitarti. Kortos dalijamos ir pats žaidimas vyksta pagal laikrodžio rodyklę, pradedama nuo žaidėjo, sėdinčio dalytojui iš kairės.

Kortų vertė

Kortos nuo dviakės iki dešimtakės vertinamos pagal akių skaičių. Už karalių, damą ir valetą duodama po 10 taškų. Tūzas gali būti įvertintas 1 arba 11 taškų. Kokia turėtų būti tūzo vertė, sprendžia pats žaidėjas atsižvelgdamas į turimas kortas. Tarkime, kad per pirmąjį dalijimą gavote tūzą ir šešakę. Vadinasi, turite arba 7, arba 17 taškų. Jei daugiau kortų nebeimsite, taškų suma bus prilyginta 17. Sakykime, nusprendėte imti trečią kortą ir gavote triakę: šiuo atveju naudinga tūzą įvertinti 11 taškų, nes tada jų turėsite 20, o tai yra puikus rezultatas ir daugiau kortų imti neverta.

Bet jei gavote, pavyzdžiui, aštuonakę, tada tūzą jau naudingiau įvertinti 1 tašku, kad imties vertė būtų 15 taškų, nes kitaip (kai tūzas prilyginamas 11 taškų) būsite surinkę daugiau kaip 21 tašką.

Kortų šeimynos (pikai, kryžiai, širdys ir būgnai) neturi jokios reikšmės. Imties vertę sudaro gautų kortų taškų suma, pavyzdžiui, jei turite penkakę, septynakę ir devynakę, imties vertė: 5 + 7 = 21.

blackjack-zaidimas

Statymas

Jei sumanysite apsilankyti lošimo namuose, turėkite galvoje, kad Juodojo Džeko stalai skiriasi statomų sumų (užstatų) dydžiu. Ant kiekvieno jų bus lentelė, pranešanti, kokią mažiausią ir didžiausią sumą galima statyti. Taip pat bus nurodytas laimėjimo ir statomos sumos santykis (paprastai būna 3:2). Pradedantiesiems patartina atkreipti dėmesį, kaip dalijamos kortos. Kol nėra patirties, geriau rinktis variantą, kai kortos imamos iš specialios dėžutės (bato), nes tada jos dedamos ant stalo atverstos ir prireikus galima kreiptis į dalytoją pagalbos. Tačiau tokioje dėžutėje paprastai būna 6 ar 8 malkos ir dėl didesnės imčių įvairovės lošimo namai turi daugiau šansų laimėti. Todėl pramokus žaisti verta rinktis stalus, kur naudojama mažiau malkų – čia lošimo namų pranašumas mažesnis.

Kortos žaidėjams išdalijamos tik tada, kai jie pastato sumas. Sumos statomos dedant žetonus ant tam tikrų lošimo stalo laukelių (apskritimų arba, jei jų nėra, stačiakampių). Žetonų įsigysite iš dalytojo. Padėkite ant stalo priešais save tiek pinigų, už kiek norite gauti žetonų. Pinigų negalima duoti tiesiai dalytojui – tai prieštarauja kazino taisyklėms. Kai ateis jūsų eilė, dalytojas paims pinigus ir pastums jums žetonus. Žetonai būna skirtingos vertės, tad būkite atidūs, kad statydami neapsiriktumėte. Sudėkite juos nuo didžiausio iki mažiausio nominalo į bokštelį. Atminkite: pastatytos sumos negalima nei keisti, nei liesti. Je norėsite išardyti kortų porą ar padidinti statomą sumą, žetonus suskaičiuos ir statomą sumą nurodys dalytojas.

Kai žaidėjai daugiau nebeima kortų ir nedidina statomų sumų, dalytojas paima (jei to reikalauja Blackjack taisyklės) papildomų kortų, palygina turimos imties vertę su kiekvieno žaidėjo imties verte, išmoka laimėjimus ir susirenka pastatytus žetonus iš pralaimėjusiųjų. Laimėtą sumą galima pasiimti, bet galima ir užstatyti – dalytojui apie tai pranešama nuėmus bent nuo vieno bokštelio dalį žetonų.

Kortų dalijimas

Kai žaidėjai padeda ant stalo statomas sumas, dalytojas kiekvienam, taip pat ir sau padalija po dvi kortas (kortos dalijamos ratu, po vieną). Jei kortos dalijamos iš tam tikros specialios dėžutės (bato), jos dedamos ant stalo prieš žaidėjus atverstos ir liesti jų neleidžiama. Jei žaidėjams paimti kortas leidžiama, jos dalijamos užverstos. Šiuo atveju taikomos dar ir tokios Blackjack taisyklės: kortų negalima imti tol, kol jos nėra išdalytos visiems žaidėjams; jas liesti ir laikyti galima tik viena ranka; draudžiama atitraukti ranką su kortomis nuo stalo; neleidžiama imti į rankas papildomų kortų – jos turi gulėti ant stalo.

kortos-ir-žetonai

Kai kortos išdalytos, dalytojas atverčia savąsias, kad visi matytų, kokia jų vertė. Tada žaidėjai palygina savo ir dalytojo kortas ir kiekvienas paeiliui jam pasako, kaip žais toliau. Kai kuriuose lošimo namuose, daugiausia Europos, dalytojas iš pradžių atverčia tik vieną kortą, o kitą tik tada, kai visi žaidėjai padaro savo ėjimus. Dėl šios Blackjack taisyklės gali keistis žaidimo strategija.

Dalytojo veiksmai

Dalytojo veiksmus lemia paprasta taisyklė: jis privalo imti papildomų kortų, kol surinks ne mažiau kaip 17 taškų. Jei jis turi 17 ir daugiau taškų, kortų imti negali. Skaičiuojant taškus svarbu nepamiršti, kad tūzo vertė gali būti dvejopa. Dalytojo tūzas paprastai vertinamas 11 taškų, jei tik kortų taškų suma neviršija 21. Tarkime, dalytojas turi tūzą ir aštuonakę. Tūzas prilyginamas 11 taškų, nes tokiu atveju imties vertė lygi 19. Dalytojas daugiau kortų imti negali, nes jau turi daugiau negu 17 taškų.

Juodojo Džeko imtis

Jei dvi pirmosios kortos yra vertos 21 taško, tokia imtis vadinama juoduoju Džeku (taip būna, kai viena korta tūzas, o kita dešimtakė arba dvaro korta). Juodąjį Džeką turinčiam žaidėjui iškart išmokamas laimėjimas santykiu 3 : 2, išskyrus tą atvejį, kai tokią imtį turi ir dalytojas. Tada skelbiamos lygiosios. Svarbu nepamiršti, kad juodojo Džeko imtį gali sudaryti tik dvi pirmosios, bet ne papildomos kortos. Pavyzdžiui, jei dvi pirmosios kortos yra tūzai ir jas išardėte, kad galėtumėte sudaryti dvi imtis, o dalytojas, dalydamas papildomas kortas, padėjo greta vieno tūzo dešimtakę, ji su tuo tūzu sudarys ne juodojo Džeko, bet paprastą 21 taško vertės imtį. Jei turite juodojo Džeko imtį, o dalytojas 21 taško vertės kortų rinkinį, laimite jūs.

Jei žaidžiate užverstomis kortomis ir turite laimingąją imtį, parodykite ją dalytojui, kai tik ateis jūsų eilė. Kaip minėjome, dalytojas, dalydamas kortas, paprastai iš pradžių atverčia tik vieną savo kortą. Jei ši korta tūzas arba dešimtakė, arba dvaro korta, yra tikimybė, kad dalytojas taip pat gali turėti juodojo Džeko imtį. Tokiu atveju žaidėjui siūloma palaukti, kol dalytojas atvers antrą kortą (kartais ji atverčiama iškart), arba paimti laimėjimą santykiu 1 : 1. Kad ir kokios Blackjack taisyklės būtų taikomos, jei turite tik juodojo Džeko imtį, atverskite kortas. Tokios imties tikimybė 1 : 21.

Žaidėjo veiksmai

Pasas

Tai vienas rečiausių sprendimų. Ka kuriuose lošimo namuose žaidėjui suteikiama teisė pasitraukti iš žaidimo, jei jis, gavęs pirmąsias dvi kortas, nusprendžia, kad žaisti neverta. Pasitraukdamas žaidėjas netenka pusės užstato.

Kortų ėmimas ir atsisakymas

Žaidžiant tenka nuolat spręsti, ar turima taškų suma pakankama, kad žaidimas būtų laimėtas. Jei manoma, kad ne, yra galimybė imti papildomą kortą. Apie bet kurį iš šių sprendimų reikia pranešti dalytojui. Jei žaidžiama atviroms kortomis ir gavus naują kortą surenkamas daugiau kaip 21 taškas, dalytojas iškart pasiima visas žaidėjo kortas ir pastatytą sumą.

Kai žaidžiama užverstomis kortomis, viskas vyksta kiek kitaip. Pirmosios dvi kortos laikomos rankoje. Pageidavimas gauti dar vieną kortą išreiškiamas lengvai perbrauktas per stalą. Dalytojas papildomas kortas deda ant stalo priešais žaidėjo pastatytus žetonus. Imti šių kortų į rankas negalima. Žaidėjas paprasčiausiai prideda šių kortų taškus prie turimos imties taškų ir, jei suma viršija 21, padeda savo kortas atverstas ant stalo. Jei suma mažesnė nei 21 taškas, bet daugiau kortų imti nenorima, tas dvi pirmąsias kortas reikia pakišti užverstas po žetonais.

zaidimo-kortos

Pastatytos sumos dvigubinimas

Žaidėjui leidžiama dvigubai padidinti pastatytą sumą, tačiau tokiu atveju gaunama tik viena papildoma korta. Kada verta pasinaudoti šia galimybe? Pavyzdžiui, pirmosios dvi jūsų kortos yra penkakė ir šešakė (imties vertė 11 taškų), dalytojo atversta kortas – penkakė. Yra nemaža tikimybė laimėti paėmus tik vieną papildomą kortą, todėl galima mėginti rizikuoti ir padidinti statomą sumą. Jei žaidžiama užverstomis kortomis, jos atverčiamos ir padedamos ant stalo priešais užstatą. Tada šalia užstato padedama žetonų, o dalytojas pakiša po jais užverstą papildomą kortą. Statomos sumos nebūtina dvigubinti – šis veiksmas tik taip vadinamas, galima statyti ir mažiau, bet ne daugiau.

Kortų poros išardymas

Kai imtį sudaro dvi vienodos vertės kortos, žaidėjas turi teisę ją išardyti ir sudaryti dvi imtis. Tarkime, turite dvi aštuonakes – 16 taškų. Su tokia suma laimėti praktiškai neįmanoma, o imti daugiau kortų rizikinga, nes labai didelė tikimybė, kad bus viršyta 21 taško riba. Sprendimas atskirti kortas ir žaisti su jomis kaip su skirtingomis imtimis gali gerokai pataisyti nepalankią situaciją.

Jei žaidžiate užverstomis kortomis, atverskite jas ir padėkite priešais savo žetonus. Tada šalia padėkite antra tiek žetonų. Atminkite, išardant kortų porą negalima statyti mažesnės sumos nei pastatytoji. Dalytojas į padėtas kortas žiūrės jau kaip į atskiras imtis. Tarkime, prie pirmos aštuonakės jis padėjo triakę. Daugelyje lošimo namų tokiu atveju leidžiama padidinti pastatytą sumą. Tai vadinama dvigubu statymu po poros išardymo. Jei nuspręsite pasinaudoti tokia galimybe, dalytojas duos dar vieną kortą, o tada jau imsis antros imties.

Draudimas

Jei pirmoji dalytojo korta yra tūzas, žaidėjams dažnai siūloma apdrausti pastatytą sumą. Draudimo suma – pusė jūsų pastatytos sumos. Jei atvertus antrąją dalytojo kortą paaiškėja, kad ji yra 10 taškų vertės ir su pirmąja sudaro juodojo Džeko imtį, apsidraudusiems žaidėjams išmokamas draudimas santykiu 2:1. Tiesa, jie netenka pastatytos sumos, nebent turi tokią pačią imtį. Taigi, galutinis rezultatas – apsidraudę žaidėjai nieko nepraranda. Tačiau dalytojas juodojo Džeko imties gali ir neturėti. Tokiu atveju draudimo suma atitenka lošimo namams ir toliau žaidžiama kaip įprasta.

Blackjack strategija

Juodojo Džeko žaidimo strategijų yra įvairių. Lentelėse pateikta viena paprasčiausių. Blackjack strategija:

Blackjack strategija (2)

SUTARTINIAI ŽENKLAI

N – neimti papildomos kortos
K – imti papildomą kortą
Dk – dvigubinti statomą sumą (jei neleidžiama, tuomet imti papildomą kortą)
Dn – dvigubinti statomą sumą (jei neleidžiama, tuomet neimti papildomos kortos)
– išardyti kortų porą
P – pasas (jei neleidžiama, imti papildomą kortą)
A – tūzas

Blackjack strategija (1)

Lentelėse pateikta strategija rodo, kokie sprendimai geriausia tiktų esant vienokioms ar kitokioms žaidėjo ir dalytojo kortoms. Panaši yra ir vadinamoji imties sudėties strategija, kai sprendimas priimamas ne tik atsižvelgiant į imties vertę (taškų sumą), bet ir į tai, kokios kortos sudaro imtį. Pavyzdžiui, jei žaidėjas turi 12 taškų, o dalytojas 4, žaidėjas turėtų atsisakyti papildomų kortų. Tačiau, jei žaidžiama su viena malka ir žaidėjo imtį sudaro, sakykime, dešimtakė ir dviakė, papildomą kortą reikia imti, nes: 1) žaidėjas jau turi 10 taškų vertės kortą, taigi malkoje tokių kortų yra viena mažiau, todėl mažiau šansų, kad dalytojas surinks daugiau kaip 21 tašką; 2) žaidėjui gana saugu traukti dar vieną kortą, nes vienintelis šansas, kad jis surinks daugiau kaip 21 tašką, – tai ištraukti dar vieną 10 taškų vertės kortą, o tai mažiau tikėtina, jei žaidėjas tokią kortą jau turi.

Nors abidvi čia aprašytos strategijos esant vienodoms situacijoms siūlo skirtingus veiksmus, jų baigtys labai mažai skiriasi (su kuo daugiau malkų žaidžiama, tuo šis skirtumas mažesnis). Kai žaidžiama su viena malka ir vietoj lentelėse aprašytos strategijos taikoma imties sudėties strategija, kazino pranašumas sumažėja 4 taškais iš 10 000, o jei žaidžiama su 6 malkomis – tik 3 iš 100 000.