Skip to content

Scrable žaidimas

  • by
scrable-žaidimas

Originalus Scrable žaidimas sujungia ir raides, ir žmones! Žaisk visame pasaulyje populiarų kryžiažodžių stalo žaidimą Scrabble ir kurk naujus ryšius tarp žodžių, tarp draugų ir tarp šeimos narių.

Žaidimą sudaro:

žaidimo lenta
4 plytelių laikikliai
140 raidžių plytelės:

  • 102 plytelės su abėcėlis raidėmis, ant kurų nurodytas taškų skaičius.
  • 2 tuščios plytelės, ant kurių nenurodytas taškų skaičius, kurios gali būti naudojamos kaip bet kuri kita raidė. Kai padedama tuščia plytelė, yra pasakojama, kokia tai raidė ir nuo tada ji nekeičiama ir ta raide lieka viso likusio žaidimo metu.
zaidimo-scrabble-dalys

Kaip žaisti?

Taisyklės gana paprastos – naudodamiesi raidžių plytelėmis, kurkite naujus žodžius, kryžiuodami juos su jau ant lentos esančiais žodžiais. Be to, užpildę specialius kvadratėlius, gausite papildomų taškų.

Pasiruošimas žaidimui:

Visos plytelės yra sudedamos į maišelį. Kiekvienas žaidėjas ištraukia po vieną plytelę iš maišelio. Žaidėjas, kuris ištraukia raidę arčiausiai A raidės, pradeda žaidimą (tik tuščia plytelę pralenkia A raidės plytelę). Ištrauktos plytelės vėl sudedamos į maišelį.

  • Kiekvienas žaidėjas savo ėjimo metu traukia septynias naujas plyteles iš maišelo ir padeda jas į savo laikiklį.
  • Naudokite rašiklį ir popieriaus lapą, ant kurio rašysite raides.

FAQ

❓ Kiek žaidėjų gali žaisti žaidimą Scrable?

Scrable gali žaisti mažiausiai 2 žaidėjai, daugiausiai 4.

❓ Koks yra žaiidimo Scrable tikslas?

Scrable žaidimo tikslas yra sudėlioti kuo daugiau logiškų žodžių iš duotų raidžių ir taip pelnyti kuo daugiau taškų.

❓ Nuo kelių metų tinkamas žaidimas Scrable?

Scrable žaidimas tinkamas žaidėjams nuo 6 metų.

Žodžių žaidimas Scrable. Taisyklės

Pirmo žodžio sudarymas

Pirmasis žaidėjas sudaro žodį iš dviejų ar daugiau raidžių plytelių ir sudeda jį ant lentos (viena iš pirmojo žodžio plytelių turu būti lentos centre, pažymėta žvaigžde). Žodis gali būti dedamas horizontaliai ar vertikaliai. Žodžiai negali būti sudaromi įstrižai.
Vieno ėjimo taškų skaičius suskaičiuojamas sudedant plytelių skaičių reikšmes ir papildomus taškus už užimtus ypatingus kvadratėlius.

Pavyzdžiui, 1 žaidėjas savo laikiklyje turi plyteles: L(2), I(1), Š(5), E(1), S(1), A(1), L(2) ir iš jų sudėlioja žodį: Š-I-L-A-S.

žodžių-dėlionė-šilas

Šiuo atveju Š uždirba 5 taškus ir tie taškai dar yra dvigubinami, nes plytelė yra padėta ant dvigubos raidės kvadrato; I uždirba 1 tašką; L – 2; A – 1; S – 1. Taigi iš viso surenkama 15 taškų. Pastaba: centrinis kvadratas yra skaičiuojamas kaip dvigubo žodžio kvadratas, taigi iš viso surinkta 30 taškų.

Po ėjimo žaidėjas pasako savo taškų skaičių taškų skaičiuotojui.

Ėjimo pabaigoje žaidėjas traukia iš krepšelio tiek plytelių, kiek padėjo ant lentos. Žaidėjo plytelių laikiklyje visada turi būti 7 plytelės.

Kito žaidėjo ėjimas

Antrasis ir visi kiti žaidėjai deda ant žaidimo lentos vieną ar daugiau plytelių prie jau padėtų, kad suformtuotų naujus žodžius, susidedančius iš dviejų ar daugiau raidžių. Žaidėjas taip pat gali praleisti ėjimą arba pasikeisti plyteles.

Jei raidės liečiasi su gretimomis raidėmis, jos turi sudaryti pilnus žodžius (kryžiažodžio tvarka). Vieno ėjimo metu žaidėjas negali pridėti plytelių prie kelių skirtingų žodžių skirtingose žaidimo lentos vietose.

Žaidėjas gauna pilną taškų skaičius už visus jo ėjimo metu naujai sudarytus ar modifkuotus žodžius. Kai vieno ėjimo metu yra sudaromi keli žodžiai, už bendras skirtingų žodžių raides yra skaičiuojami taškai kiekviename žodyje (įskaitant ir ypatngus kvadratėlius).

Ypatingi kvadratėliai žaidimo lentoje

Lentoje yra ypatingi kvadratėliai, už kuriuos yra suteikiami papildomi taškai. Jų taškų skaičius yra nurodytas lentoje.

Jeigu žodis kerta ir ypatingus raidžių, ir žodžių kvadratėlius, visi papildomi taškai už raides yra suskaičiuojami ir pridedami pirma, o po to padvigubinami ar atrigubinami taškai už žodį.

Papildomi taškai už ypatingus kvadratėlius yra pridedami tik to ėjimo metu, kai ant jų padedamos plytelės.

Kai tuščia plytelė yra padedama ant žodį padvigubinančio ar trigubinančio ypatingojo kvaratėlio, žodžio taškų suma yra dvigubinama ar trigubinama nepriklausomai nuo to, kad tuščia plytelė neturi taškų vertės. Kai tuščia plytelė yra padedama ant raidę dvigubinančio ar trigubinančio ypatingojo kvadratėlio, raidės taškų suma lygi nuliui.

Žodžių sudarymo būdai

1.Pridedant vieną ar daugiau plytelių jau sudaryto žodžio pradžioje arba pabaigoje arba ir pražioje, ir pabaigoje. Pvz. KOVA tampa UŽSAKOVAS:
Pirmoji raidė U yra ant žodį trigubinančio ypatingojo kvadratėlio. Raidė A yra ant raidės dvigubinančio kvadratėlio. Todėl šis žodis vertas 18×3=54 taškų.
Taškai už ankstesnius ypatingus dvigubinančius raidę ir dvigubinančius žodį kvaratėlius neskaičiuojami.

žodis-užsakovas

2. Sudarant naujus žodžius stačiu kampu su jau sudarytu žodžiu lentoje, panaudojant jo raidę. Pvz., INAS pridedamas prie raidės K ir sudaromas KINAS. Žodis KINAS gauna 10 taškų: K(1)+I(1)+N(1)+A(1)+S(1).

kovas-kinas-scrabble-zaidimo-taisykles

3. Sudarant naują žodį lygiagrečiai jau sudarytam žodžiui taip, kad besijungiančios šių žodžių raidės taip pat sudarytų naujus žodžius. Pvz. NATA padedamas prie žodžio NARAI ir taip sudaromi žodžiai NA, AR, TA ir AI. Taškai šiuo atveju skaičiuojami taip: NATA: 1+1+2*1+2=5, NA: 1+1=2, AR: 1+1=2, TA:2*1+1=3, AI: 1+1=2. Iš viso: 5+2+2+2+3=14
Taigi šiame pavyzdyje sudaromas daugiau nei vienas naujas žodis ir taškai yra pridedami už visus naujai sudarytus žodžius. Taškai už bendras skirtingų žodžių raides yra skaičiuojami kiekvienam žodžiui atskirai (taip pat taškai ir už užimtus ypatingus kvadratėlius).

nata-narai-žodžių-žaidimas

4. Naujai sudaromas žodis gali pridėti raidę prie jau sudaryto lentoje žodžio. Pvz., žodis KINAS pridedamas prie žodžio KOVA. Tokiu būdu atsiranda dar vienas naujas žodis KOVAS. Taškų skaičiavimas: KINAS: 1+1+1+2*1+1=6, KOVAS: 1+1+4+1+1=8. Na ir iš viso: 6+8=14.

dėlione-kinas-kovas

5. Paskutinis žodžių dėliojimo būdas – surišti dvi ar daugiau raidžių iš dviejų žodžių, kurie yra lygiagretūs lentoje (šis variantas galimas ne ankščiau kaip ketvirto ar vėlesnių ėjimų metu). Pavyzdžiui, prie jau sudėtų žodžių PAMATAI, KINAS, NATA galima sudėti žodį LAŠELIS. Taškų šiuo atveju jau bus 21.

žodžiai-pamatai-lašelis-kinas-nata

Plytelių pakeitimas

Žaidėjas savo ėjimo metu gali pakeisti bet kurią turimą plytelę ar visas plyteles kitomis plytelėmis iš maišelio. Plytelių keitimas laikomas ėjimu.

Žaidimo eilės praleidimas

Žaidėjas gali praleisti ėjimą, nesvarbu, ar jis turi galimybę sudaryti naują žodį ar ne (jei visi žaidėjai praleidžia ėjimą visi iš eilės du kartus, žaidimas baigiasi).

Leidžiami žodžiai

Žaidime galima sudaryti visus lietuviškus žodžius, išskyrus žodžius, kurie rašomi didžiąja raide, suntrumpinimus ir jungtukus. Kai žodis padedamas ant lentos jo nuimti jau negalima, nebent jis sėkmingai užginčijamas.

Pašalinami žodžiai

Žodis gali būti užginčijamas kito žaidėjo, patikrinus jį žodyne. Žodyno naudojimas turi būti aptariamas žaidimo pradžioje dalyvaujant visiems žaidėjams. Jei paaiškėja, kad žodis nepriimtinas, žaidėjas paima atgal savo plyteles ir praranda savo ėjimą.

Pastaba: žaidimo metu negali būti naudojami jokie žodynai ar žodžių gidai kaip pagabininkai žodžiams sudaryti.

Papildomi 50 taškų

Žaidėjas, kuris vieno ėjimo metu padeda visas septynias raidžių plyteles, papildomai gauna 50 taškų. Šie papildomi 50 taškų yra pridedami po to, kai suskaičiuojami, sudvigubinami ar sudrigubinami taškai už žodį.

Žaidimo pabaiga

Scrable žaidimas baigiamas, kai:

  • nelieka laisvų raidžių plytelių krepšelyje ir vienas iš žaidėjų panaudoja visas plyteles iš savo laikiklio;
  • kai žaidimo lentoje padaryti visi galimi ėjimai (negalima sudaryti jokių naujų žodžių);
  • visi žaidėjai praleidžia ėjimus du kartus iš eilės.

Po to, kai suskaičiuojami visi surinkti taškai, iš jų yra atimami taškai už nepanaudotas laikikliuose likusias plyteles. Jeigu žaidėjas panaudojo visas savo plyteles, prie jo taškų skaičiaus yra pridedami taškai už likusias visų žaidėjų plyteles.

scrabble-harry-poter

Žaidėjas, surinkės didžiausią taškų skaičių, yra laikomas laimėtoju. Taigi Scrable žaidimas jūsų laisvalaikį tikrai pavers dar įdomesniu! Na o jeigu mėgsti kompiuterinius žaidimus, visada gali išbandyti mobilią žaidimo Scrabble versiją ar kitokias, filmais ar knygomis paremtas Scrabble dalimis!