Skip to content

Omaha taisyklės

  • by
Omaha-pokerio-taisyklės

Omaha – tai dar viena ir Europoje, ir Šiaurės Amerikoje paplitusi pokerio atmaina. Pastebėsite, kad ji turi nemenkų panašumų su Teksaso pokeriu. Svarbiausi skirtumai – žaidėjai gauna ne po dvi, o po keturias kortas; imtis sudaroma tik iš dviejų žaidėjo kortų ir trijų bendrųjų kortų (kitokie variantai neleistini). Papasakosime plačiau, kokios iš tiesų yra Omaha taisyklės.

Kaip žaisti Omaha?

Taigi, kaip žaisti Omaha? Žaidimo eiga tokia pati kaip ir Teksaso pokerio: atliekami statymai (du aklieji ir keturi įprastiniai) ir verčiamos bendrosios kortos (iš pradžių trys, paskui dvi po vieną). Žaidėjai gali nestatyti (susilaikyti arba pasuoti), atsakyti į statymą arba jį padidinti. Kortas dalija vienas iš žaidėjų, sužaidus padalijimą šias pareigas perima kitas pagal laikrodžio rodyklę žaidėjas. Kiekvieno dalijimo pradžioje du žaidėjai, sėdintys dalytojo kairėje, duoda du privalomuosius užstatus – mažąjį ir didįjį. Tada kiekvienam žaidėjui padalijama po 4 užverstas kortas. Žaidėjai atlieka statymus, dalytojas ant stalo padeda tris atverstas bendrąsias kortas (flop). Tada statoma antrą kartą, atverčiama ketvirta bendroji korta (the river). Po trečiojo statymo atverčiama penkta, paskutinė, bendroji korta (the river). Vėl statoma, žaidėjai atverčia savo kortas, kad sužinotų, kokius penkių kortų derinius – imtis – galima sudaryti iš kiekvieno žaidėjo ir bendrųjų kortų, ir išsiaiškiną nugalėtoją. Daugiau azartinių žaidimų mūsų svetainėje.

Omaha Poker ypatybės

Omaha Poker kaip ir įprastas Pokeris turi specialius kortų derinius. Taip pat Omaha taisyklės turi ir šiek tiek panašumų.

kaip-zaisti-omaha-šeimyna-flush

Šeimyna (Flush)

Jei tarp bendrųjų kortų trys arba daugiau yra tos pačios šeimynos (rūšies), yra tikimybė sudaryti šeimyna vadinamą imtį. Bet jei, pavyzdžiui, bendrosios kortos yra būgnū karalius, dama, devynakė, penkakė ir pikų dama, o turite būgnų tūzą, kryžių, dviakę ir damą bei širdžių penkakę, tokios imties negausite, nes imtį turi sudaryti trys bendrosios ir dvi žaidėjo kortos. Šiuo atveju geriausia galima – dviejų porų imtis: kryžių ir būgnų damos, širdžių ir būgnų penkakės ir aukščiausia bendroji korta būgnų karalius. Tarkime, kad kito žaidėjo rankose – būgnų dviakė ir triakė, pikų karalius ir valetas. Jis gali sudaryti šeimynos imtį iš turimų būgnų dviakės ir triakės ir ant stalo gulinčių būgnų devynakės, valeto ir damos.

omaha-poker-eilė-straight

Eilė (Straigh)

Jei ant stalo guli keturios bendrosios kortos, tinkamos šiai imčiai, o žaidėjas turi penktąją, toks derinys Omahos pokeryje neįmanomas. Pavyzdžiui, bendrosios kortos yra pikų penkakė, širdžių šešakė, būgnų septynakė, širdžių aštuonakė ir pikų tūzas. Vienas žaidėjas turi būgnų ir pikų valetus, būgnų keturakę ir pikų devynakę, kitas – širdžių ir pikų dešimtakes, pikų keturakę ir būgnų triakę. Pirmas žaidėjas niekaip negaus eilės imties, nes privalo panaudoti dvi savo kortas ir tris bendrąsias. Kitas žaidėjas galės ją sudaryti iš turimų pikų keturakės bei būgnų triakės ir ant stalo gulinčių pikų penkakės, širdžių šešakės ir būgnų septynakės.

omaha-poker-online-full-house

Pilni namai (Full house)

Šios imties nepavyks sudaryti, jei neturėsite vienos iš kortų, kurios sudaryti poras su kita to paties rango (vienvarde) korta (tai būtų laisvai įmanoma žaidžiant Teksaso pokerį). Pavyzdžiui, bendrosios kortos yra pikų ir būgnų valetai, širdžių ir kryžių devynakės bei širdžių penkakė, o žaidėjas turi pikų tūzą, pikų dviakę, širdžių valetą ir būgnų karalių. Šiuo atveju geriausias įmanomas derinys – trijų vienodų kortų imtis, sudaryta iš žaidėjo širdžių valeto ir ant stalo gulinčių valetų, žaidėjo tūzo ir ant stalo gulinčios devynakės (šios dvi kortos pasirenkamos kaip aukščiausios vertės kortos). Tarkime, kitas žaidėjas turi kryžių valetą ir dviakę, pikų devynakę ir dešimtakę. Dabar pilna namų imtis ju susidaro – iš žaidėjo valeto bei devynakės ir ant stalo gulinčių dviejų valetų ir devynakės.

Dar viena situacija, kai suklysta net patyrę žaidėjai: kad susidarytų pilnų namų imtis, kai tarp bendrųjų kortų yra trys vieno rango (vienvardės) kortos, žaidėjas tarp savo kortų turi turėti kitų vieno rango kortų porą. Tarkime, bendrosios kortos yra pikų, būgnų ir širdžių valetai, būgnų tūzas ir kryžių karalius. Žaidėjo rankose – pikų tūzas, būgų karalius, pikų dviakė ir širdžių triakė. Geriausias įmanoma derinys – trys vienvardės (valetai) ir dvi aukšto rango (karalius ir tūzas) kortos. Kad šis žaidėjas būtų nugalėtas, pakanka turėti net paties žemiausio rango dviakių porą. Pvz. tokias kortas: širdžių ir kryžių dviakę, pikų dešimtakę ir kryžių septynakę). Bet dar geriau turėti valetą, nes tada galima sudaryti keturių vienodų kortų imtį (penkta imties korta – bet kuri aukščiausio rango turima korta).

kortų-išdėstymas

Būna, kai tokią pat imtį turi du žaidėjai. Tokiu atveju puodas dalijamas perpus.

Taigi, jau įsitikinote, jog Omaha taisyklės tikra nėra tokios sunkios. Žaisk ir laimėk!