Skip to content

Catan žaidimas. Taisyklės ir patarimai

 • by
catan-žaidimas

Katanas – tai sala, kurią jūs su bičiuliais atradote ir pradedate kolonizuoti. Jūs kuriatės saloje, pradedate statyti miestus ir gyvenvietes, kurios jums teikia žaliavas tolimesnei gyvenviečių plėtrai ir miestų statybai. Prekiaudami žaliavomis taip užsitikrinate visapusišką vystymąsi kartu su savo kolegomis ir konkurentais. Greitai besiplėsdami, apgyvendinate visą salą ir pradedate kariauti dėl geresnių teritorijų ir valdžios pasidalijimo. Galiausiai paaiškėja, kad Kataną gali valdyti tik vienas naujakurys. Ar tu būsi tas išrinktasis? Catan žaidimas tikrai taps vienu mėgstamiausių jūsų stalo žaidimų!

Kas sudaro žaidimą?

 • Katano sala. Ji sudaryta iš 19 sausumo laukelių, kurie yra apsupti jūros. Jūsų užduotis – šioje saloje sukurti koloniją.
 • Katano sala sudaryta iš dykumos ir 5 rūšių vietovių.

Žaidimo pradžia

Žaidimo pradžioje kiekvienas žaidėjas turi dvi gyvenvietes ir du kelius. Dvi gyvenvietės duoda 2 pergalės taškus. Laimi tas, kuris pirmas surenka 10 pergalės taškų.

Kad gautumėt daugiau taškų, tieskite kelius ir statykite gyvenvietės, o taip pat kurkite miestus gyvenviečių vietose. Tam būtinos įvairios žaliavos.

Iš kur gauti žaliavų?

Labai paprasta: kiekvienas ėjimas nustato, kurie laukeliai jas gamina. Tai paaiškėja išmetus lošimo kauliukus. Kiekviename laukelyje išdėlioti apskritimai su skaičiais nuo 2 iki 12. Pavyzdžiui, je išrito 3 taškai, visi laukeliai pažymėti laukeliu 3, gamina tas žaliavas. Paveikslėlyje, tai ganyklų (vilnos) ir miško (medienos) laukeliai.

Žaliavas gauna žaidėjai, kurių gyvenvietės arba miestai ribojai su tais laukeliais. Paveikslėlyje raudona gyvenvietė (A) yra prie miško, o mėlyna prie ganyklų. Jei iškrenta 3 taškai, raudonų figūrėlių šeimininkas gauna 1 medienos kortą, o mėlynų – 1 vilnos kortą.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad viena gyvenvietė (arba miestas) beveik visada yra prie keleto laukelių (daugiausiai prie trijų), ir nuo kauliukų metimo priklausys, kokios žaliavos bus gaminamos. Paveikslėlyje gyvenvietė C ribojasi su miško, ganyklų ir laukų laukeliais, o gyvenvietė D (pakrantėje) gauna žaliavas iš dviejų laukelių – molžemio ir ganyklų.

Kaupkite žaliavas

O dabar, būkite aktyvus naujakurys ir kaupkite reikalingas žaliavas. Tačiau žaidimo pradžioje jūs dar nepastatėte gyvenviečių prie visų rūšių laukelių, teks susitaikyti su tuo, kad vienos ar kitos rūšies žaliavų negausite. Tai nėra labai gerai, nes nauja statyba reikalauja įvairių žaliavų kombinacijų.

Todėl galima keistis žaliavom ir su kitais žaidėjais. Siūlykite arba priimkite kitų pasiūlymus. Jei mainai įvyks, jūs gausite kortas, reikalingas tolesnei statybai.

Naujas gyvenvietes galima statyti tik laisvose kryžkelėse, su sąlyga, kad ten veda žaidėjo kelias, o kitos gyvenvietės yra ne arčiau dviejų takų atstumu.

Gerai pagalvokite, kur statyti gyvenvietes. Skaičiai ant apskritimų yra kelių dydžių. Tie skaičiai, kurie iškrenta dažniausiai, yra didesnio šrifto. Pavyzdžiui, raudoni skaičiai 6 ir 8 yra didžiausio šrifto, nes jie iškrenta dažniausiai. Tai svarbu, nes kuo dažniau iškris skaičius, tuo daugiau bus gaminama žaliavų.

catan-kaina-papildymas

PASIRUOŠIMAS ŽAIDIMUI

Išdėliojimas pradedantiesiems

 • Kiekvienas žaidėjas išsirenka vieną spalvą ir gauna 5 gyvenvietes, 4 miestus ir 15 kelių. Tada Catan žaidimas lauke jis pastato 2 gyvenviestes ir 2 kelius, o likusias gyvenvietes, kelius ir miestus pasideda priešais save. Jei žaidžiama trise, nuo žaidimo lauko nuimamos visos raudonos figūrėlės.
 • Ypatingos kortelės „Ilgiausias kelias“ ir „Didžiausia kariuomenė“ bei kauliukai padedami šalia žaidimo lauko.
ypatingos-katan-zaidimas-korteles
 • Išrūšiuokite žaliavų kortas į penkias krūveles (pagal žaliavų rūšį) ir sudėkite į kortoms skirtus skyrelius. Jie vadinami banku ir padedami šalia žaidimo lauko.
 • Išmaišykite vystymosi kortas ir užverstas sudėkite į paskutinį laisvą skyrelį.
vystymosi-kortos-zaidimas-katan
 • Plėšiką pastatytkite ant dykumos laukelio.
 • Tada kiekvienas žaidėjas gauna pirmą žaliavų derlių iš gyvenviečių, kurios pažymėtos žvaigždute. Už kiekvieną laukelį, kuris ribojasi su gyvenviete, pažymėtą žvaigždute, žaidėjas gauna vieną atitinkamos rūšies žaliavų kortą iš banko.

Mėlynas žaidėjas gauna po vieną medienos, rūdos ir vilmos kortą.

ŽAIDIMAS CATAN IR JO EIGA

Žaidimas Catan panašus į daugelį kitų stalo žaidimų. Žaidėjai paeiliui meta kauliukus. Catan žaidimas prasideda tam žaidėjui, kuriam iškrito daugiausiai taškų.

 1. Žaidėjas meta kauliukus. Iškritęs skaičius nustato, kurie laukeliai gamins žaliavas (žaliavų derlių gauna visi žaidėjai).
 2. Prekybos etapas – žaidėjas gali prekiauti: keistis žaliavomis su kitais žaidėjais.
 3. Statybos etapas – žaidėjas gali statyti: pirkti kelius, gyvenvietes, miestus ir/arba vystymosi kortas. Be to, žaidėjas gali panaudoti vieną vystymosi kortą bet kuriuo savo ėjimo metu.

DETALESNĖ ŽAIDIMO TVARKA

1. Žaliavų gamyba

Žaidėjas meta kauliukus ir iškritusi taškų suma nustato tuos laukelius, kurie duos žaliavų derlių.

 • Kiekvienas žaidėjas, kurio gyvenvietė stovi kryžkelėje ir ribojasi su sausumos laukeliu, gaminančiu žaliavas, gauna vieną šio laukelio žaliavų kortą. Žaidėjas, turintis kelias su gaminančiais laukeliais besiribojančias gyvenvietes, gauna po vieną žaliavų kortą už kiekvieną gyvenvietę.

Pavyzdys. Jei iškrenta 8, raudonas žaidėjas gauna 2 rūdos korteles. Baltasis žaidėjas gauna 1 rūdos kortą. Jei iškrenta 10, baltas žaidėjas gauna 1 vilnos kortą. Jei baltas žaidėjas vietoj gyvenvietės turėtų miestą, kai iškrenta 10 jis gautų 2 vilnos kortas.

2. Prekyba

Kad gautų reikalingas žaliavas, žaidėjas gali prekiauti 2 būdais.

a) Vidinė prekyba (prekyba tarp žaidėjų):

Žaidėjas gali keistis žaliavų kortomis su bet kuriuo kitu žaidėju. Jis paskelbia, kokios žaliavos rūšies jam reikia, ir ką jis pasiruošęs pasiūlyti. Žaidėjas gali iš pradžių išklausyti kitų pasiūlymus, o po to siūlyti savo.

Svarbi pastaba: Kiti žaidėjai gali prekiauti tik su tuo žaidėju, kurio dabar ėjimas.

b) Užjūrio prekyba (arba prekyba su banku):

Žaidėjas gali keistis kortomis ir be kitų žaidėjų.

 • Kortomis galima keistis santykiu 4:1, grąžinant bankui 4 vienos rūšies žaliavos kortas ir gaunant vieną pasirinktą.
 • Jei žaidėjo gyvenvietė arba miestas yra prie uosto, galima prekiauti palankesnėmis sąlygomis – santykiu 3:1 paprastuose uostuose ir 2:1 ypatinguose uostuose (pažymėtuose tam tikros žaliavos ženklu).
uzjurio-prekyba

3. Statyba

Galų gale žaidėjas gali pradėti statybą, kad padidintų savo pergalės taškų skaičių.

Norėdamas pastatyti kokį nors objektą, žaidėjas turi atiduoti bankui nustatytą žaliavų kiekį ir pasiimti atitinkamą skaičių kelių, gyvenviečių ir miestų iš savo atsargų, kad galėtų juos padėti į Catan žaidimas lauką. Žaidėjai negali pastatyti daugiau objektų negu turi figūrėlių – t. y. daugiausia 5 gyvenvietes, 4 miestus ir 15 kelių.

a) Keliui pastatyti reikia: molio ir medienos

 • Naują kelią galima statyti tik prie savo kelio, gyvenvietės arba miesto.
 • Kiekvienam take galima pastatyti tik vieną kelią.
 • Žaidėjai negali tęsti savo kelio statybos už kryžkelės, ant kurios jau stovi kito žaidėjo gyvenvietė arba miestas.

Pavyzdys. Oranžinis žaidėjas gali statyti kelią mėlynai pažymėtose vietose, bet negali statyti ten, kur pažymėta raudonai.

 • Kai žaidėjas pastato vientisą kelią iš ne mažiau kaip 5 dalių, jis gauna ypatingą Ilgiausio kelio kortelę. Jei kitas žaidėjas pastatys ilgesnį kelią, ši kortelė, o taip pat ir du pergalės taškai, atiteks jam.
kelio-pavyzdys

Pavyzdys. Raudonas žaidėjas turi nepertraukiamą kelią iš 6 dalių, todėl jam atitenka Ilgiausio kelio kortelė. Nors oranžinis žaidėjas turi kelią iš 7 dalių, jis yra atskirtas raudona gyvenvietė, todėl nėra vientisa.

b) Gyvenvietei pastatyti reikia molio + medienos +vilnos + grūdų

 • Gyvenvietė gali būti statoma tik šalia savo kelio
 • Gyvenvietę galima statyti tik tose kryžkelėse, šalia kurių vieno tako atstumu nėra jokių kitų gyvenviečių ar miestų.
kelio-pavyzdys

Pavyzdys: Oranžinis žaidėjas gali statyti gyvenvietę ar miestą ant mėlynai pažymėtos kryžkelės, bet negali ant raudonai pažymėtos kryžkelės.

 • Už kiekvieną gyvenvietę žaidėjas gali gauti žaliavas iš bet kurio besiribojančio laukelio – po vieną atitikamą kortą iš kiekvieno laukelio su iškritusiu kauliukų skaičiumi.
 • Kiekviena gyvenvietė duoda vieną pergalės tašką.

c) Miestui pastatyti reikia 3 rūdos kortų + 2 grūdų kortų

miesto-statyba
 • Miestą galima statyti tik jau esančios gyvenvietės vietoje.
 • Žaidėjas įkuria miestą vienos iš savo gyvenviečių vietoje, nuimdamas gyvenvietės figūrėlę ir pakeisdamas ją miesto figūrėle.
 • Pastačius miestą, gaunama dvigubai daugiau žaliavų iš aplinkinių laukelių – t.y. po dvi atitinkamas žaliavų kortas už kiekvieną laukelį su iškritusiu kauliukų skaičiumi.
 • Kiekvienas miestas duoda du pergalės taškus.

d) Vystymosi kortoms įsigyti reikia: rūdos + vilnos + grūdų

 • Jei žaidėjas perka vystymosi kortą, jis paima viršutinę iš vystymosi kortų kaladės
 • Yra trys vystymo kortų tipai:
vystymosi-kortu-tipai
 • Riteriai; Pažangos kortos; Pergalės taškų kortos.
 • Įgytą vystymosi kortą žaidėjas laiko nerodydamas jos kitiems, kol jos nepanaudoja.

4. Ypatinga veikla

a) Iškrenta Septyni – suaktyvėja plėšikas:

 • Jei iškrito 7 taškai, nė vienas žaidėja negauna žaliavų.
 • Kiekvienas žaidėjas, turintis daugiau nei 7 žaliavų kortas, turi išsirinkti ir pusę jų atiduoti bankui. Jei žaidėjas turi nelyginį skaičių kortų, atiduodamų kortų skaičius apvalinamas į mažesnę pusę.
 • Po to žaidėjas perkelia plėšiko figūrėlę į bet kurį kitą sausumos laukelį, atsižvelgdamas į žemiau pateiktas sąlygas:
 1. Žaidėjas turi iš karto perkelti plėšiko figūrėlę į bet kurį kitą sausumos laukelį.
 2. Tada jis aklai atima vieną žaliavų kortą iš kito žaidėjo, kurio gyvenvietė arba miests ribojasi su tuo laukeliu. Jei aplink laukelį yra keleto žaidėjų gyvenvietės ar miestai, žaidėjas gali pasirinkti, iš kurio atims žaliavų kortą. Apiplėšiamas žaidėjas savo kortas laiko užverstas.
 3. Toliau žaidėjas gali tęsti savo ėjimą statybų etapu.

Svarbu. Jeigu vėliau iškrenta skaičius to laukelio, kuriame yra plėšikas, aplinkinės gyvenvietės ir miestai negauna jiems priklausančių žaliavų iš to laukelio. Plėšiko figūrėlė lieka tame pačiame laukelyje.

b) Vystymosi kortų naudojimas

Žaidėjas savo ėjimo metu gali panaudoti tik vieną vystymosi kortą, bet NE per tą ėjimą, kada ji gauta.

Riteris:

Jei žaidėjas panaudoja riterio kortą, jis turi iš karto perkelti plėšiką. Žiūrėkite 1, 2 ir 3 punktus aukščiau.

Panaudotą riterio kortą žaidėjas atverstą pasideda šalia savęs.

Žaidėjas, pirmas surinkęs 3 panaudotus riterius, gauna ypatingą Didžiausios kariuomenės kortelę, kuri duoda 2 pergalės taškus.

Jei kitas žaidėjas surenka daugiau panaudotų riterio kortų. Didžiausios kariuomenės kortelė bei du pergalės taškai pereina jam.

Pažanga:

Žaidėjas, panaudojęs šią kortą, elgiasi pagal ant jos parašytus nurodymus. Po to ši korta išimama iš Catan žaidimas. Yra trijų rūšių pažangos kortos:

Monopolis – žaidėjas, panaudojęs šią kortą, išsirenka vienos rūšies žaliavą. Visi kiti žaidėjai jam turi atiduoti visas turimas šios žaliavos kortas.
Svarbu: kai naudojate monopolio kortą, galite pasirinkti bet kurios rūšies žaliavą (ne tik medieną, kaip parodyta paveikslėlyje).
Kelių statyba – žaidėjas su šia korta gali nemokamai pasistatyti du kelius (laikantis įprastų kelių statybos taisyklių).
Išradimas – žaidėjas, panaudojęs šią kortą, gali pasiimti bet kurias dvi pasirinktas žaliavų kortas iš banko. Pasirinktos žaliavų kortos gali būti tos pačios arba skirtingų rūšių.

Pergalės taškai:

Pergalės taškų kortos paprastai laikomos užverstos. Siūloma jas atversti tik tada, kai žaidėjas yra įsitikinęs, kad surinko 10 pergalės taškų ir laimės šį žaidimą.

pergales-taskai

ŽAIDIMO PABAIGA

Catan žaidimas baigiasi, kai vienas iš žaidėjų savo ėjimo metu surenka 10 arba daugiau pergalės taškų.

DUK apie Catan taisykles

❓ Kiek žmonių gali žaisti Catan žaidimą?

Catan žaidimas žaidžiamas 3-4 žmonėms.

❓ Kokia yra Catan žaidimo trukmė?

Catan žaidimas vidutiniškai užtrunka apie 1,5 val.

❓ Nuo kelių metų rekomenduojama žaisti Catan?

Catan rekomenduojama žaisti nuo 10 metų amžiaus.