Skip to content

Teksaso pokeris (Texas Hold’em)

  • by
teksaso-pokeris

Šio pokerio gimtinė, kaip galima spręsti iš pavadinimo, yra Teksasas (JAV). Manoma, kad žaidimas galėjo atsirasti XX a. pradžioje ir prasiskynė kelią į didžiausius (JAV) kazino. Teksaso pokeris patrauklus tuo, kad reikalauja daug sumanumo, strateginio mąstymo įgūdžių. Šiandien tai žinomiausia ir dažniausiai žaidžiama pokerio atmaina. Kviečiame susipažinti ir su Omahos pokerio taisyklėmis.

texas holdem poker

Trumpa apžvalga

Teksaso pokeris žaidžiamas su 52 kortų malka. Iš pradžių kiekvienas žaidėjas gauna po dvi užverstas kortas (pre-flop) – kokios jos, kiti žaidėjai nežino. Tada žaidžiami keturi ratai (raundai): per juos žaidėjai stato turimus žetonus arba pasitraukia iš žaidimo – užverčia kortas (nes mano, kad su jomis nieko neišloš) ir laukia kito dalijimo.

Atlikus pirmuosius statymus atverčiamos trys bendrosios kortos (flop). Jos padedamos stalo viduryje, kad vis galėtų matyti. Tada sumos (žetonai) statomos antrą kartą, atverčiama ir prie trijų bendrųjų kortų pridedama ketvirta korta (the turn). Atlikus statymus trečią kartą, atverčiama dar viena, jau paskutinė, bendroji korta (the river). Tada sumos statomos ketvirtą kartą ir žaidėja atverčia savo kortas. Žiūrima, iš kurio žaidėjo kortų ir bendrųjų kortų galima sudaryti aukščiausios vertės penkių kortų derinį – imtį.

Texas Holdem taisyklės

Texas Holdem taisyklės šiek tiek kitokios nei įprasto pokerio. Žaidžiant pokerį reikalingas kortų dalytojas. Dalytojai keičiasi po kiekvieno dalijimo pagal laikrodžio rodyklę. Pokerio žetonų rinkiniuose yra specialus žetonas, pažymėtas raide D; jis po kiekvieno dalijimo pasiunčiamas kairėje sėdinčiam žaidėjui.

Teksaso pokeris žaidžiamas tol, kol yra noro, arba kol vienas žaidėjas (laimėtojas) susirenka visi žetonus. Žaidimas susideda iš daug paskirų dalijimų, vieną dalijimą sudaro keturi ratai, tačiau galima pasitraukti bet kada.

Kiekvieno dalijimo pradžioje du dalytojui iš kairės sėdintys žaidėjai turi atlikti akluosius statymus: pirmasis – mažąjį (pusę statymo), antrasis – didįjį (visą statymą). Kai aklieji statymai atlikti, dalytojas padalija visiems žaidėjams po dvi kortas (pre-flop). Prasideda pirmas ratas. Kokius pasirinkimus turi žaidėjas statymo metu?

Išsamios Texas Holdem pokerio taisyklės

Išsamios Texas Holdem pokerio taisyklės leis išmokti daugiau šio kortų žaidimo subtilybių.

Žaidėjas gali:

  1. Pasuoti (užversti kortas; fould). Jei manote, kad su turimomis kortomis šansai laimėti dalijimą nedideli, galite jas užverti ir pasitraukti iš žaidimo iki kito dalijimo. Tuomet statyti nereikia.
  2. Statyti (bet). Statymas būna dviejų rūšių – galite statyti tiek, kiek prieš jus statęs žaidėjas, arba statyti daugiau. Jei statote pirmas, galite nustatyti mažiausią statymo dydį (pvz., 1 žetonas). Visi, kurie norės sužaisti, turės statyti tiek pat arba daugiau. Jei nenorite statyti, nes statoma suma per didelė arba kortos per prastos, beliks pasuoti. Jei statote visus turimus žetonus (all-in), kituose to paties dalijimo ratuose neteks nei statyti, nei pasuoti – žaisite iki pat galo, kol galėsite atversti savo kortas ir palyginti jas su kitų žaidėjų kortomis.
  3. Didinti statomą sumą (kelti; raise). Užstatą galima didinti. Jei varžovas pastatė, pavyzdžiui, 10 taškų žetoną, galite statyti 15, 20 arba daugiau taškų. Tada tie, kurie statys po jūsų, turės duoti ne mažiau, kitaip jiems teks pasuoti.
  4. Atsakyti (call). Jei kairėje sėdintis žaidėjas jau pastatė, galite atsakyti tuo pačiu – statyti kaip jis. Jei priešininkas pastatė 10 taškų žetoną, tiek pat turite statyti ir jūs.
  5. Susilaikyti (check). Šis veiksmas reiškia, kad siekiate pamatyti ar vieną bendrąją kortą nepastatę žetonų. Susilaikyti galite, jei niekas iki jūsų dar nestatė. Jei susilaikys ir kiti žaidėjai, bus padėta bendroji korta arba, jei žaidžiamas paskutinis ratas, žaidėjai atvers savo kortas. Apie susilaikymą pranešama pabeldžiant krumpliais į stalą.

texas holdem pokerio taisykles

Kada jūsų eilė?

Kad prie žaidimo stalo vyrautų tvarka, laikomasi kelių taisyklių. Žaidžiama paeiliui pagal laikrodžio rodyklę. Pirmasis pradeda žaisti dalytojo kairėje sėdintis žaidėjas – jis duoda pusė aklojo statymo sumos. Šio žaidėjo kairėje sėdintis žaidėjas duoda visą aklojo statymo sumą. Tada ateina dar kairiau sėdinčių žaidėjų eilė žaisti – jie vienas po kito atsako, didina sumą arba pasuoja. Antrą ir trečią ratą vėl pradeda žaidėjas dalytojui iš kairės. Žaidėjų pastatytus žetonus dalytojas sustumia į krūvelę stalo viduryje. Ši krūvelė vadinama puodu (pot). Ji atitenka dalijimą laimėjusiam žaidėjui. Baigus vieną dalijimą žaidžiamas kitas: žaisti gali visi, kurie dar turi žetoną.

Bendrosios kortos

Kai žaidėjai pastato pirmąsias sumas, dalytojas nuo malkos viršaus paima tris kortas ir padeda atverstas stalo viduryje, kad visi galėtų jas matyti. Šios kortos vadinamos bendrosioms (floop), nes priklauso visiems, o ne vienam kuriam nors žaidėjui. Žaidėjai iš šių ir savo kortų mintyse dėlioja visokius derinius ir sprendžia, kokios yra galimybės sudaryti aukštesnės vertės imtį.

bendrosios-kortos

Atvertus pirmas tris bendrąsias kortas vyksta antrasis statymas. Jo metu galite atlikti bet kurį iš aprašytų žaidėjo veiksmų jau turėdami šansą peržiūrėti galimus kortų derinius ir pagal juos priimti sprendimus. Kai statymas atliktas, žaidėjų pastatyti žetonai surenkami ir perkeliami į puodą.

Ketvirta bendroji korta

Atlikus antrąjį statymą dalytojas paima viršutinę malkos kortą ir atvertęs padeda prie pirmų trijų bendrųjų kortų. Ši korta, kaip ir kitos bendrosios kortos, skirta galimiems deriniams sudaryti.

Nesupasavę žaidėjai gali vėl įvertinti savo šansus ir statyti dar kartą.

ketvirta-bendroji-korta

Penkta bendroji korta

Gavęs trečiojo statymo sumas, dalytojas prie keturių bendrųjų kortų padeda dar vieną nuo malkos viršaus nuimtą kortą. Tai – paskutinė šio dalijimo bendroji korta, ji lemia galutinius derinius, kuriuos žaidėjas gali sudaryti iš savo ir bendrųjų kortų.

ketvirta-bendroji-korta

Žaidėjai vėl įvertina savo šansus ir duoda (arba ne) dar vieną užstatą.

kortų-atvertimas

Kortų atvertimas

Kiekvienas dalijimas užbaigiamas tuo pačiu veiksmu: žaidėjai, davę užstatą, atverčia savo kortas (showdown). Tai negalioja, jei liko tik vienas žaidėjas, nes kiti supasavo ir užvertė kortas. Tuomet jis gali pasiimti laimėjimą nepastatęs jokios sumos ir neatskleidęs kortų.

Išsiaiškinama, kas turi aukščiausios vertės imtį. Svarbu nepamiršti, kad pokerio imtį sudaro penkios, o ne septynios kortos. Kaip minėjome, ji gali būti sudaryta trejopai: iš abiejų žaidėjo ir trijų bendrųjų kortų, iš vienos žaidėjo ir keturių bendrųjų kortų, vien iš bendrųjų kortų. Vienintelis reikalavimas –  imtis turi būti iš penkių kortų. Žaidėjas, turintis aukščiausią imtį, laimi puodą. Tada, jei yra noro, žaidžiamas kitas padalijimas.