Skip to content

Populiariausi kortų žaidimai

  • by
populiariausi-kortų-žaidimai

Populiariausi kortų žaidimai – tai puiki pramoga šeimos ar draugų susibūrimo metu. Šiame straipsnyje aptarsime skirtingus žaidimus.

Kiekvienas jų turi savo unikalias taisykles ir žaidimo būdą bei suteikia ne tik linksmo azarto, bet ir galimybę lavinti atmintį, strateginį mąstymą ir sprendimų priėmimo įgūdžius.

Asilas

Asilas yra linksmas ir paprastas kortų žaidimas, žinomas daugelyje šalių, įskaitant ir Lietuvą.

Šis žaidimas tinka visų amžiaus grupių žmonėms ir yra puikus būdas praleisti laiką su šeima ar draugais. Paprastai žaidžiamas su standartine 52 kortų kalade.

Atsižvelgiant į žaidėjų skaičių, pasirenkamas atitinkamas to paties skaičiaus kortų komplektas. Pavyzdžiui, žaidžiant keturiese, pasirenkami tūzai, karaliai, damos ir valetai.

Kortos sumaišomos ir paskirstomos žaidėjams. Kiekvienas žaidėjas pasirenka, kurios rūšies kortas jis sieks surinkti, remdamasis tuo, kokių kortų yra daugiausia jo turimoje kortų krūvelėje.

Ėjimai vyksta pagal laikrodžio rodyklę, ir žaidėjai vienas kitam paduoda po vieną nereikalingą kortą, apverstą aukštyn kojomis.

Žaidimo tikslas – surinkti keturias vienodos rūšies kortas. Tai pasiekus, ant stalo dedamas kumštis su pakeltu nykščiu.

Tai padarius vienam žaidėjui, visi kiti taip pat turėtų nedelsiant padėti savo kumščius. Tas, kuris paskutinis padės kumštį, taps asilu. 

Girtuoklis

Šiam žaidimui reikalingi 2-4 žaidėjai. Jiems po lygiai išdalinamos kortos iš 36 kortų kaladės. Žaidėjai vienu metu atverčia po vieną kortą.

Aukštesnės reikšmės korta laimi prieš mažesnės reikšmės kortas. Pralaimėjusios kortos atitenka žaidėjui, kurio korta buvo aukščiausia.

Laimėtos kortos dedamos į atskirą krūvą. Baigus visą kaladę, žaidėjai perima savo laimėtų kortų krūvas. Žaidimas tęsiamas tokiu pačiu principu.

Žaidimo pralaimėtojas yra tas, kuris pirmasis lieka be kortų. Jis juokais vadinamas visų savo pinigų netekusiu „girtuokliu“.

Namelis

Šiam žaidimui nesvarbus žaidėjų skaičius. Ant stalo išberiama tam tikra dalis kortų, o likusios dedamos į kaladę. Ant kaladės viršaus iš dviejų kortų sukuriamas mažas namelis.

Žaidimo eigoje žaidėjai keisdamiesi traukia po vieną kortą iš kaladės, ant kurios yra pastatytas namelis. Tas žaidėjas, kuris traukimo metu nuverčia namelį, pralaimi žaidimą.

Žaidimo laimėtojas yra tas, kuris ištraukė daugiausiai kortų ir nepalietė namelio taip, kad jis subyrėtų. 

Kvailys

Šį žaidimą žaidžia 2-6 žaidėjai. Kiekvienam žaidėjui išdalijama po 6 kortas iš 36 kortų kaladės. Likusios kortos grąžinamos į kaladę. Paskutinė kaladės korta atverčiama ir tampa koziriu.

Žaidimą pradeda žaidėjas, turintis mažiausią kozirio kortą. Žaidžiama pagal laikrodžio rodyklę. Kortą galima „nukirsti“ aukštesnės vertės tos pačios rūšies korta arba koziriu. Nukirstos kortos dedamos į šoną.

Jeigu žaidėjas neturi aukštesnės vertės kortos arba kozirio, jis gali pasiimti kortą, padėtą į šalį. Jei bent vienas žaidėjas neturi kortų, visi kiti taip pat pasiima kortas iš kaladės, kad turėtų po 6 kortas.

Žaidimą pralaimi tas, kuris susirenka visas kortas. Laimėtojai – tie, kurie išmeta visas savo kortas.

Taip pat yra ir kitokių šio  žaidimo variantų:

  • Galima žaisti po du žaidėjus, eiga vyksta pagal laikrodžio rodyklę. Vieno žaidėjo išmesta korta gali būti kirsta bet kurio žaidėjo. Šiuo atveju žaidėjų skaičius negali viršyti 4.
  • Taip pat galima žaisti komandomis. Komandinio žaidimo metu vieno žaidėjo kortą gali mušti tik kitos komandos žaidėjai. Šio žaidimo varianto esmė yra ta, kad tos pačios komandos žaidėjai nemuša vienas kito kortų. 

Karas

Žaidimo „Karas“ pranašumas tas, kad jį galima žaisti ilgą laiką. Šiam žaidimui nebūtinas konkretus žaidėjų skaičius, todėl jame gali dalyvauti visi norintys. 

Kortos paskirstomos visiems žaidėjams po lygiai. Kiekvienas žaidėjas savo kortas sudėlioja į kaladę, kuri yra apverčiama aukštyn kojomis.

Paskui žaidėjai ant stalo padeda po vieną kortą iš savo kaladės viršaus, atverstą į viršų.

kortų-žaidimas-karas

Žaidėjas, kuris padėjo aukščiausios vertės kortą, pasiima visas ant stalo esančias kortas. Jeigu du ar daugiau žaidėjų padeda vienodos vertės kortas, tada prasideda karas.

Karo laimėtojas yra tas, kuris susirenka visas likusių žaidėjų kortas.

Bumas arba Ramsas

Žaidimą žaidžia 2 ar daugiau žmonių. Galima naudoti vieną ar dvi 52 kortų kalades. Kiekvienam dalyviui išdalijama po 7 kortas. Likusios kortos paliekamos stalo centre esančioje krūvoje.

Pirmasis žaidėjas pradeda žaidimą atverdamas bet kurią savo kortą. Kairėje jo pusėje esantis žaidėjas ant atverstos kortos padeda tokios pačios vertės (pavyzdžiui, devynkę ant devynkės) arba tos pačios rūšies (širdys, kryžiai, būgnai, pikai) kortą.

Jeigu žaidėjas neturi nei tinkamos vertės, nei rūšies kortos, jis traukia kortas iš centrinės kaladės, kol suranda sau tinkamą kortą. Žaidimą laimi tas, kuris pirmasis atsikrato visų savo kortų. 

žaidimai-su-kortomis

Kortų domino

Žaidžia nuo 2 iki 6 žaidėjų. Visiems dalyvaujantiems žaidėjams po lygiai išdalijamos kortos iš 52 kortų kaladės.

Pradeda žaidėjas, turintis būgnų septynetą, ir išmeta jį ant stalo. Po to ir kiti žaidėjai eilės tvarka meta savo kortas.

Kortas galima mesti šia seka: septynetas, aštuonetas, devynetas, dešimtukas, valetas, dama, karalius, tūzas arba septynetas, šešetas, penketas, ketvertas, trejetas, duetas, tūzas.

Metimo seka nustatoma pagal pirmąjį reaguojantį žaidėją, kuris ir nusprendžia, kokia bus metimo tvarka.

Jeigu žaidėjas neturi reikiamos kortos (būgnų), jis praleidžia ėjimą. Tada ant stalo dedama širdžių septynetas ir tokiu pačiu principu žaidimas tęsiamas su kryžių ir pikų septynetais.

Žaidimą laimi tas žaidėjas, pirmasis padėjęs visas savo kortas ant stalo. 

populiariausi-kortu-zaidimai

Melagis

Žaisti „Melagį“ gali du ir daugiau žaidėjų. Kiekvienas žaidėjas gauna po vieną arba po dvi kortas iš 36 ar 52 kortų kaladės.

Žaidimą pradedantis žaidėjas padeda tris apverstas korteles ant stalo ir teigia: „Trys damos“.

Galima teigti bet kokį kitą kortų pavadinimą, tačiau privaloma nurodyti tik vienos kortos rūšį, pavyzdžiui, 3 valetai, 3 devynakės ir pan.

Žaidėjas, sėdintis šalia kortas padėjusio asmens, turi nuspręsti, ar jis tiki, kad apverstos kortos yra būtent tokios, kaip buvo nurodyta.

Tada kortas reikia atverti. Jeigu tas, kuris spėjo, nepatikėjo ir buvo teisus, kortas padėjęs žaidėjas privalo jas pasiimti atgal. Jeigu spėjantis žaidėjas nepatikėjo ir klydo, jis pats turi pasiimti  išmestas korteles.

Žaidimą laimi tas, kuris pirmasis atsikrato visų savo kortų. 

populiariausi-kortų-žaidimai

Vežimas

Žaidėjai susėda ratu. Kiekvienam išdalijamos kortos. Žaidimą pradeda asmuo, sėdintis dešinėje, kortos perduodamos pagal laikrodžio rodyklę, ir vienu metu dalijama ne daugiau kaip po tris kortas.

Dėl kozirių: žaidėjas, turintis kryžių damą, pasirenka kryžius kaip kozirius, o kiti koziriai skirstomi pagal laikrodžio rodyklę – antrajam žaidėjui pikai, trečiajam čirvai, ketvirtajam būgnai.

Koziriai nustatomi pirmojo žaidimo metu ir nekinta per visą žaidimą. 

Žaidimą pradeda žaidėjas su kryžių dama. Jeigu žaidžia trys arba du žaidėjai, pradeda tas, kuris turi būgnų devynakę.

Žaidžiama iki lieka du žaidėjai ir atliekama kortų pervertinimo procedūra. Jeigu kortos yra gerai išdalintos, žaidimas gali trukti tik kelias minutes. 

Tūkstantis

Kortų žaidimas Tūkstantis gali būti žaidžiamas dviese, trise arba keturiese. Žaidimui naudojama standartinė kortų kaladė, paprastai susidedanti iš 24 kortų.

Kortų vertės eiliškumas yra šis: tūzas (11 taškų), dešimtukas (10 taškų), karalius (4 taškai), dama (3 taškai), valetas (2 taškai), devynukas (0 taškų).

Bendras taškų skaičius kaladėje yra 120 (4×11 + 4×10 + 4×4 + 4×3 + 4×2).
Kortų dalintojas paprastai nustatomas atsitiktinai, burtų keliu.

Sekančiose partijose kortas dalina žaidėjas, sėdintis iš kairės pusės nuo paskutiniojo dalintojo, eilės tvarka pagal laikrodžio rodyklę. Žaidimo tikslas – pirmajam surinkti 1000 taškų.

Išvados

Kiekvienas šiame straipsnyje aptartas kortų žaidimas – tai ne tik puiki pramoga, bet ir galimybė stiprinti tarpusavio ryšius, lavinti protą ir tiesiog smagiai praleisti laiką.

Nuo „Asilo“ iki „Tūkstančio“ – kiekvienas žaidimas turi unikalaus žavesio ir patrauklumo. Tikimės, kad šis straipsnis suteikė jums naujų idėjų vakarėliams ir padėjo atrasti naujus mėgstamus žaidimus.

Su kokia kortų kalade žaidžiamas Asilas❓

Dažniausiai šis kortų žaidimas žaidžiamas su standartine 52 kortų kalade.

Kiek žaidėjų reikia kortų žaidimui Girtuoklis❓

Šiam žaidimui reikalingi 2-4 žaidėjai.

Kiek žaidėjų gali žaisti kortų domino❓

Kortų domino gali žaisti nuo 2 iki 6 žaidėjų.

Kiek žaidėjų gali žaisti kortų žaidimą Melagį❓

Melagį gali žaisti du ir daugiau žaidėjų.

Koks kortų žaidimo Tūkstantis tikslas❓

Žaidimo tikslas yra pirmajam surinkti 1000 taškų.